Produtos

BUCHA SISTEMA TUBELESS 50,9 X 41,6 X 25 NYLON Código: 19000 Código antigo: 2310-0

Produtos

BUCHA CONICA SISTEMA TUBELESS NYLON Código: 19001 Código antigo: 2311-0

Produtos

BUCHA EIXO S SIST BENDIX 47,7 X 38,3 X 34 NYLON Código: 19002 Código antigo: 2312-0

Produtos

BUCHA EIXO S SIST MASTER 47,7 X 38,3 X 30 NYLON Código: 19003 Código antigo: 2313-0

Produtos

BUCHA EIXO S CAR RANDON ANTIGA ATE MOD87 48,1 X 42,3 X 34 NYLON Código: 19004 Código antigo: 2314-0

Produtos

BUCHA SIST TUBELESS 50,9 X 41,6 X 25 ACO Código: 19005 Código antigo: 2320-0

Produtos

BUCHA EIXO S SIST BENDIX 47,7 X 38,3 X 34 ACO Código: 19008 Código antigo: 2321-0

Produtos

BUCHA EIXO S SIST MASTER 47,7 X 38,3 X 30 ACO Código: 19009 Código antigo: 2322-0

Produtos

BUCHA EIXO S CAR GUERRA/NOMA/IDEROL/KRONE/FACCHINI 47,7 X 38,3 X 34 ACO Código: 19010 Código antigo: 2323-0

Produtos

BUCHA EIXO S CAR RANDON ATE MOD87 48,1 X 42,3 X 34 ACO Código: 19011 Código antigo: 2324-0

Produtos

BUCHA EIXO S TR/CAR IDEROL 51 X 42 X 32 Código: 19015 Código antigo: 2328-0

Produtos

BUCHA FLANGE SISTEMA MASTER Código: 19016 Código antigo: 2329-0